Szczegóły promocji Beko


 1. Nazwa i okres trwania promocji

  Okres Promocji „Przełam lody – odbierz nagrody” trwa od 15.06.2015 r. do 31.08.2015 r.

 2. Produkty promocyjne

  Promocją objęte są wyłącznie następujące Produkty Promocyjne:
  pełna oferta lodówek NeoFrost.

 3. Nagrody

  Nagrodami w Promocji są:
  Waga elektroniczna GRUNDIG
  Funkcjonalny rozdrabniacz GRUNDIG
  Ekskluzywne sztućce GERLACH Modern.

  Wartość poszczególnych Nagród wg sugerowanych cen detalicznych wynosi:
  Waga elektroniczna GRUNDIG PS 2010 - 125.00 złotych brutto
  Rozdrabniacz GRUNDIG CH 7280 - 139.00 złotych brutto
  Sztućce GERLACH Modern - 269.00 złotych brutto

  Przy zakupie następujących produktów (lodówki Beko z Technologią NeoFrost Premium), nagrodą jest waga elektroniczna GRUNDIG lub funkcjonalny rozdrabniacz GRUNDIG lub ekskluzywne sztućce GERLACH Modern.
  CN237232X, CN237231X, CN237241X, CN237231 , CN142222DX, CN147243GB, CN147243GW, CN147523GB, CN147523GW, CN148231X, CN148232X, RCNA365E30ZX, CNA365E21GB, CNA365E30ZGB, CNA365E30ZGW, CNA365E40ZGB, CNA365E40ZGW, RCNA400E30ZX, CNA400ED1ZX, CNA400E40ZX, RCNA400E30GB, RCNA365E30W, RCNA365E30X, CNE520E20X, RCNE520E30ZX, CNE520E31ZX, CNE520E23ZDX, CNE520E30ZGB, CNE520E40ZGW, CNE520EE0ZGB, CNE365E30ZGB, CNE365E30ZGW, CNE365E40ZGB, CNE365E40ZGW, RCNE365E41ZX, RCNE365E40X, CNE365EE0ZX, CNE400E40ZX, BCN130000, BCN130001, GN162320X, GN162420, GN162420X, GN163120T, GN163120X, GN163130X, GN163220X, GNE114612X+, GNE114631X, GNE134620X, GNE134621X, GNE134631X, GNE60021X

  Przy zakupie produktów - lodówki Beko z Technologią NeoFrost Standard (CN228220X, CN228221, CN228221T, CN228223T, CN232122T, CN232220X, CN237121, CN237121X, CN237122T, CN237220, CN237220T, CN237220X, CN237231T, CN240220, CN240220X, CN240221T, CNA29120, CNA29120S, CNA29121X, CNA29120T, CNA29122X, CNA365EC0X, CNA365EC3X, CNA365K20T, CNA365KC0X, CNA365KC0W, RCNA340E20W, CN136122, CN136122X, CN136221P, CN136222DX, RCNA340K20W, RCNA340KC0T, CNA340KC0X, CNA340EC0T, CNA340EC0X, RCNA340ED0X, RCNA365K20ZW, RCNA365E20ZW, RCNA365K20ZX, CNA365EC0ZT, CNA365E20ZX, CNA365EC0DX, CNA365E20P, CNA400EC0ZW, CNA400EC0ZX) nagroda jest waga elektroniczna GRUNDIG.

   

 4. Rejestracja

  W ciągu 14 dni od daty zakupu drogą on-line przechodząc do zakładki Rejestracja
  lub dzwoniąc pod numer infolinii* (+48 22) 380 39 39.
  (podaj: imię i nazwisko, numer telefonu, informacje o miejscu zakupu i modelu zakupionej kuchenki oraz jej numer seryjny; przedstaw dowód zakupu).

 5. Odbiór nagrody

  Nagrody wysyłane są w przeciągu 60 dni od daty poprawnej weryfikacji Twojego zgłoszenia. Nagrody przesyłane są poprzez firmę kurierską.

 6. Reklamacje

  Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika lub Uczestnika, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.

  Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania promocji oraz w ciągu jednego miesiąca (30 dni) po jej zakończeniu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydująca jest data stempla pocztowego. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.

  Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Administrator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz Informacji Szczegółowej o Promocji, jeśli reklamacja związana jest z Promocją. O decyzji Administratora Użytkownik lub Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) lub listem zwykłym.

  * Infolinia: (+48 22) 380 39 39 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00. 

  Opłata za impuls połączenia w/g cennika danego operatora.

  Koszt wysyłki nagród pokrywa Organizator.

CN236221,CN236221X,CN236223T,CN237220,CN237220T,CN237220X,CN237231,CN237231X,CN237231T,CN237232X,CN237241X,CN240220,CN240220X,CN136220T,CN240221T,CN136221P,CN136221T,CN136222DX,CN136231T,CN136231X,CN136232X,CN136241X,CN148231X,CN148232X,CN142222DX,BCN130000) nagroda jest komplet noży Royalty Line Switzerland