Szczegóły promocji Beko


1. Nazwa i okres trwania promocji:

Okres Promocji „Nagrody dla poimprezowych bohaterów" trwa od 28.07.2017 r. do 30.09.2017 r. lub do wyczerpania Nagród, o których mowa w pkt.3 poniżej (dalej Promocja lub Program).

Promocja jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Serwisu „programatorbeko.pl", zamieszczonym na stronie internetowej www.programatorbeko.pl (dalej Regulamin). W przypadku, gdy postanowienia niniejszej Promocji, różnią się od postanowień Regulaminu, rozstrzygające są postanowienia Programu.

2. Produkty promocyjne

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zakup zmywarki do zabudowy lub zmywarki wolnostojącej marki Beko wskazanych w niniejszym Programie.

Promocją objęte są wyłącznie następujące produkty dostępne w ramach Promocji (zwane dalej Produkty Promocyjne):

Grupa 1.
Zmywarki wolnostojące BEKO:
modele: DFN26220W, DFN26321X, DFN26421X, DFN28321W, DFN28422W, DFS26020X, DFN26220X, DFN26420W, DFN26422W, DFN28321X, DFN28422X, DFS28020W, DFN26321W, DFN26420X, DFN26422X, DFN28323X, DFS26020W, DFS28020X.

Zmywarki do zabudowy BEKO:
modele: DIN26220, DIN26421, DIN28220, DIN28424, DIS28020, DIS28022, DSN26420W, DIN26221, DIN26422, DIN28221, DIS26020, DIS28021, DSN26420B, DSN26420X.

Grupa 2.
Zmywarki wolnostojące BEKO:
modele: DFN28330B, DFN28330X, DFN29331X, DFS29030X, DFS29030W, DFN28430B, DFN28430X.

Zmywarki do zabudowy BEKO:
modele: DIN28320, DIN28330, DIN28423, DIN28432, DIN29330, DIN39431, DSN28330X, DIN28321, DIN28421, DIN28430, DIN28433, DIN29331, DIS29020, DSN28430X, DIN28322, DIN28422, DIN28431, DIN29320, DIN39330, DIS39020, DSS28020X

3. Nagrody

Nagrodami w Promocji są:

- przy zakupie w Promocji każdej zmywarki Beko:

  • tabletki FINISH Quantum 10 kapsułek*

- przy zakupie w Promocji zmywarki Beko z Grupy 1, jeden z Produktów Promocyjnych (do wyboru):

  • żelazko Beko SIM7124B - 600 sztuk,

  • blender ręczny Inox Beko HBS 7750 X - 600 sztuk,

  • półroczny zapas tabletek Finish Quantum (opakowanie 80 kapsułek)** - 600 sztuk

- przy zakupie zmywarki Beko z Grupy 2, jeden z Produktów Promocyjnych (do wyboru):

  • odkurzacz workowy Beko VCC 5325 - 300 sztuk,

  • blender kielichowy Beko TBN7802X - 300 sztuk,

  • ekskluzywne sztućce Gerlach Tune - 600 sztuk,

  • roczny zapas tabletek Finish Quantum (2 opakowania po 80 kapsułek)** - 1000 sztuk

    Łączna liczba nagród ograniczona jest do 4000 szt.

Sugerowana cena detaliczna:
Odkurzacz workowy Beko VCC 5325 (o wartości 299 zł)
Blender kielichowy Beko TBN7802X (o wartości 299 zł)
Blender ręczny Inox Beko HBS 7750 X (o wartości 259 zł)
Żelazko Beko SIM7124B (o wartości 199 zł)
Ekskluzywne sztućce Gerlach Tune (o wartości 159 zł)
Tabletki Finish Quantum - roczny (160 tabletek, o wartości 159 zł) lub półroczny zapas (80 tabletek, o wartości 79 zł).

Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub wypłacie ich ekwiwalentu w pieniądzu.

4. Rejestracja

W promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Uczestnik). Warunkiem uzyskania Nagrody jest dokonanie przez Uczestnika Rejestracji. W ciągu 14 dni od daty zakupu drogą on-line przechodząc na stronie www.programatorbeko.pl do zakładki Rejestracja, należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, informacje o miejscu zakupu i modelu zakupionej zmywarki oraz jej numer seryjny; przedstawić dowód zakupu - Rejestracja.

5. Odbiór nagrody

Nagrody wysyłane są po dokonaniu Rejestracji, w przeciągu 60 dni od daty poprawnej weryfikacji zgłoszenia Uczestnika . Nagrody przesyłane są poprzez firmę kurierską. Koszt wysyłki nagród pokrywa Organizator Promocji.

6. Reklamacje

Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika lub Uczestnika, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.

Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania promocji oraz w ciągu jednego miesiąca (30 dni) po jej zakończeniu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydująca jest data stempla pocztowego. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.

Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora Promocji w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator Promocji rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz Informacji Szczegółowej o Promocji, jeśli reklamacja związana jest z Promocją. O decyzji Administratora Użytkownik lub Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) lub listem zwykłym.

7. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji. Udział w Promocji, uzależniony jest od podania przez Uczestnika Promocji danych osobowych wskazanych w niniejszym Programie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do podanych przez niego danych osobowych, prawo wystąpienia z wnioskiem o ich zmianę lub usunięcie. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora Promocji w celu wykonanie zobowiązań w ramach Promocji oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Organizatora Promocji albo odbiorców danych, gdy przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

*- tabletki FINISH Quantum 10 kapsułek do odbioru w punkcie sprzedaży, jeśli Produkty Promocyjne kupione zostaną w stacjonarnym punkcie sprzedaży, natomiast jeśli Produkty Promocji kupione zostaną w sklepie internetowym, tabletki FINISH Quantum 10 kapsułek dołączane są do zakupionego towaru.

**- przy założeniu zużycia tabletek Finish Quantum w ilości 3 tabletki/1 tydzień. Informacja o zużyciu jest niewiążąca i teoretyczna, przyjęta na potrzeby niniejszego Programu.