WARUNKI GWARANCJI

 1. Promocja polega na otrzymaniu gwarancji na okres 5 lat na produkty objęte promocją zakupione w okresie promocji i obejmuje tylko klientów, którzy spełnili dodatkowe warunki promocji wskazane poniżej

 2. Uczestnictwo w promocji jest nieodpłatne.

 3. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

 4. Promocją objęte są wszystkie punkty sprzedaży (w tym internetowe) w Polsce posiadające w swojej ofercie produkty BEKO.

 5. Promocja trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku.

 6. Promocją objęte są następujące wybrane modele BEKO:

   Tabela 5-letniej gwarancji - 4Q2015

 7.  Warunkiem wzięcia udziału w promocji i otrzymania 5-letniej gwarancji jest dokonanie zakupu wybranego modelu BEKO, wskazanego w pkt. 6 powyżej w jednym z punktów sprzedaży oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem serwisu internetowego www.programatorbeko.pl, po uprzednim dokonaniu rejestracji na stronie www.programatorbeko.pl (zakładka "Rejestracja").
  Wypełnienie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem serwisu internetowego www.programatorbeko.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez BEKO S.A. danych osobowych w celach niniejszej Promocji, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 833) oraz zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych o usługach i produktach BEKO S.A. na podany adres e-mail i telefon zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

 8. Organizator promocji odeśle drogą e-mailową, w terminie 30 dni od daty wypełnienia formularza rejestracyjnego za pośrednictwem serwisu internetowego www.programatorbeko.pl, certyfikat 5-letniej gwarancji, który stanowić będzie podstawę do wykonywania bezpłatnych napraw w okresie 5 lat od daty zakupu.

 9. Ostateczny termin wypełnienia formularza rejestracyjnego za pośrednictwem serwisu internetowego www.programatorbeko.pl jest określony 14 dni od daty zakupu lub otrzymania zakupionego produktu, przy czym okres pomiędzy zakupem a otrzymaniem produktu nie może być dłuższy niż 30 dni.

 10. Prawo skorzystania z 5-letniej gwarancji będzie uzależnione od przedstawienia autoryzowanemu serwisowi BEKO S.A.:
 11. a)       dowodu zakupu sprzętu objętego promocją;
  b)       certyfikatu 5-letniej gwarancji.

 12. Szczegółowe warunki gwarancji na produkty objęte promocją znajdują się na stronie internetowej www.beko.com.pl.